Paws2Rescue

Educational Resources

Learning to care for animals and treat them with kindness is an experience which children can transfer to their relationships with humans too – it helps them to build empathy, understanding and respect.

Many children do not own a pet dog and have never learned how to look after an animal, and many children grow up without learning how to care for animals.

Paws2Rescue education resources in Animal Care makes learning fun for all children of junior school age. With 3 exciting stories, discussion points and activities, our programme is adapted for each age group (age 5-7 years) (age 7-11 years) (age 11+ years)

Please contact us at management@paws2rescue.com with your feedback or if you require hard copies of our Education Resources.

Resurse Educaționale

A învăța să îngrijești animalele și să le tratezi cu bunătate este o experiență pe care copiii o pot transfera și în relațiile lor cu oamenii – acest lucru îi ajută să aibă empatie, înțelegere și respect.

 

Mulți copii nu dețin un câine de companie și nu au învățat niciodată cum să aibă grijă de un animal, iar mulți copii cresc fără să învețe cum să aibă grijă de animale.

 

Resursele educaționale Paws2Rescue din Animal Care face ca învățarea să fie distractivă pentru toți copiii de vârstă școlară mică. Cu 3 povești interesante, puncte de discuții și activități, programul nostru este adaptat pentru fiecare grupă de vârstă (vârsta 5-7 ani) (vârsta 7-11 ani) (vârsta peste 11 ani).

 

Vă rugăm să ne contactați la management@paws2rescue.com trimițându-ne feedback-ul dvs. sau dacă aveți nevoie de copii ale resurselor noastre educaționale.